Аптека Аптека в Талдыкорган

Телефоны: ул. Акын Сара, 120 ТД "Карагаш"